De nieuwe KOR 2020: alles wat jij wil weten!

De nieuwe KOR 2020: alles wat jij wil weten!

De kleineondernemersregeling (KOR) is per 1 januari 2020 veranderd. U kunt nu kiezen voor een vrijstelling voor de btw als u in Nederland bent gevestigd en niet meer dan €20.000 omzet in een kalenderjaar hebt. De KOR is er voor natuurlijke personen (eenmanszaken), combinaties van natuurlijke personen (bijvoorbeeld een vof) en voor rechtspersonen (bijvoorbeeld stichtingen, verenigingen en bv’s).

Wat is de KOR?
De KOR is een btw-vrijstelling. Als u voldoet aan de voorwaarden en kiest voor de KOR, hoeft u geen btw meer te berekenen aan uw klanten. Ook doet u geen btw-aangifte meer en kunt u geen btw meer terugvragen over uw kosten en investeringen.

Omzetgrens voor de KOR – wat telt wel en niet mee
Als uw omzet niet meer is dan € 20.000 per kalenderjaar kunt u kiezen voor deelname aan de KOR.

Omzet die meetelt voor de omzetgrens van de KOR:

 • Leveringen van goederen en diensten die normaalgesproken belast zijn met Nederlandse btw. Dit zijn leveringen belast met 21%, 9% en 0% btw (uitvoer en intracommunautaire leveringen) en Nederlandse btw die u verlegt naar een andere Nederlandse ondernemer (nationale verlegging). Bij het bepalen van uw omzet voor de KOR telt alleen uw omzet uit Nederland mee. Omzet die belast is in een ander land telt dus niet mee.
 • Btw-vrijgestelde omzet van leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland (overige vrijgestelde omzet telt niet mee voor de omzetgrens).

Omzet die niet meetelt voor de KOR:

 • privégebruik van goederen en diensten
  Gebruikt u goederen of diensten van uw bedrijf ook privé? Dit is een fictieve levering of dienst. Dit telt niet mee voor de berekening van uw omzet.
 • investeringsgoederen die in uw onderneming zijn gebruikt
  Levert u een investeringsgoed dat in uw onderneming is gebruikt? Dan telt die omzet niet mee bij het bepalen van de hoogte van uw omzet voor de KOR.
 • binnenlandse prestaties waarover de btw verlegd wordt naar u.
 • prestaties die belast zijn in een ander land
  Dit komt bijvoorbeeld voor wanneer u zaken doet met het buitenland en de btw verlegt naar uw afnemer in het buitenland. Leveringen en diensten belast met 0 % btw tellen wél mee voor de berekening van de omzet.
 • een intracommunautaire verwerving
  U doet een intracommunautaire verwerving als u goederen aankoopt uit een ander EU-land waarover u in Nederland btw moet betalen.
 • btw-vrijgestelde omzet
  Omzet die u haalt uit leveringen en diensten die zijn vrijgesteld van btw tellen niet mee voor de berekening van de omzetgrens van de KOR.
  Er zijn leveringen die wel meetellen. Leveringen van goederen en diensten die betrekking hebben op onroerende zaken, betaalmiddelen en effecten, financiële diensten en verzekeringsdiensten in Nederland tellen wél mee. 

Hulp nodig bij het schatten van uw omzet?
om uw omzet voor een kalenderjaar te schatten, kunt u gebruikmaken van dit hulpmiddel. We leggen hierin ook uit welke omzet meetelt voor de KOR. Ook de overige voorwaarden om mee te kunnen doen komen aan bod. Zo kunt u snel zien of u mee kunt doen. En wat meedoen met de KOR voor u betekent.

Ontheffing op basis van de oude KOR?
Deed u geen aangifte omdat u op 31 december 2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had op basis van de oude kleineondernemersregeling? Dan hebben wij u automatisch aangemeld voor de KOR. De minimale deelnemingstermijn van 3 jaar geldt niet voor u. U mag uzelf eerder afmelden als u niet langer gebruik wilt maken van de KOR. Let op, als u zich afmeldt geldt deze afmelding wél voor ten minste 3 jaar.

Vrijgestelde prestaties?
Doet u op dit moment geen aangifte omdat u alleen vrijgestelde prestaties verricht? Dan verandert er voor u niets. Uw prestaties zijn al vrijgesteld van btw. 

Meedoen met de KOR
U kunt zich aanmelden voor de KOR met dit aanmeldformulier. Houd er rekening mee dat wij 4 weken nodig hebben om uw aanmelding te verwerken. Meld u dus aan uiterlijk 4 weken voor de ingangsdatum van het aangiftetijdvak.

Afmelden van de KOR
Als u bent aangemeld voor de KOR, kunt u zich pas na 3 jaar afmelden. Tenzij u automatisch bent aangemeld voor de KOR, omdat u op 31-12-2019 een ontheffing van administratieve verplichtingen had. Ook als uw omzet boven de € 20.000 in 1 kalenderjaar komt, moet u zich direct afmelden voor de KOR. Kijk voor uitgebreide informatie bij Afmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR). 

Chat openen